https://demorette.be/

TANDHEELKUNDEDierenkliniek De Morette

Tandzorg is belangrijk!

Een gezonde mond is van groot belang voor de sportprestaties van uw paard. Een paard met gebitsproblemen of pijn in de mond zal minder ontspannen lopen en kan zelfs in verzet gaan. Bovendien kunnen tandproblemen ook de algemene gezondheid van uw paard beïnvloeden. Als een paard pijn heeft in de mond zal hij minder goed kauwen waardoor ook de vertering van het ingenomen voedsel niet optimaal zal zijn. Tandvleesproblemen kunnen ook een bron zijn van ontsteking en infectie. Als paardentandarts, vinden wij het dan ook belangrijk om een mondonderzoek zeer grondig uit te voeren om mogelijke problemen in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. Daarom zal, bij een mondonderzoek uitgevoerd in onze kliniek, steeds een camera gebruikt worden om ieder tandoppervlak grondig te kunnen onderzoeken. Nadien krijgt u een grafisch digitaal verslag wat opvolging van waargenomen afwijkingen mogelijk maakt.

HOE GEBEURT DE VERZORGING VAN DE TANDEN?

Foto: Het onderzoek van de tanden met behulp van een camera zorgt ervoor dat kleine afwijkingen vroeg opgespoord kunnen worden (Links: subtiele afwijkingen zichtbaar tand, rechts: gebroken (gespleten) tand

Een jaarlijkse gebitscontrole door onze paarden tandarts kan zowel op de kliniek als bij u thuis uitgevoerd worden. Hiervoor neemt u best telefonisch contact op met de kliniek.

Indien er kleine afwijkingen zijn zoals scherpe tandpunten die wondjes in de wangen veroorzaken kunnen deze onmiddellijk behandeld worden. Dit zal gedaan worden met een watergekoelde rasp om warmteontwikkeling van de tand tegen te gaan. Gebitsafwijkingen in een vroeg stadium kunnen vaak ook thuis behandeld worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld diastema’s (spleetjes tussen de tanden) aanwezig zijn waar voedsel in blijft vastzitten. Dit zorgt voor een ontsteking van het tandvlees en is heel pijnlijk voor het paard. Deze diastemata’s worden proper gemaakt en indien nodig opgevuld om verdere voedselopstapeling tussen de tanden te voorkomen. Hoe sneller dergelijke afwijkingen worden waargenomen hoe beter aangezien dit anders kan leiden tot verlies van de tand. Wanneer er een meer intensieve behandeling noodzakelijk is wordt dit wel steeds op de kliniek gedaan.
De meeste ingrepen worden uitgevoerd op het staande paard en is het dus niet nodig om het paard onder algemene anesthesie te brengen.

BITFITTING = EEN COMFORTABEL PASSEND BIT VOOR UW PAARD

Ook wanneer uw paard problemen heeft tijdens het rijden of eten kan het paard onderzocht worden bij u thuis. U kan ook steeds bij ons terecht voor advies over het bit. In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, is de schofthoogte van uw paard absoluut geen indicatie om de afmetingen van het bit te bepalen. Een groot paard kan een smal hoofd hebben en omgekeerd. Wij baseren ons dan ook op de afmetingen van het hoofd van uw paard. Het is namelijk heel belangrijk dat de lengte van het bit niet te groot is aangezien onderzoek heeft aangetoond dat een bit dat te groot is meer kans heeft om kwetsuren in de mond te veroorzaken.

 

MEDISCHE BEELDVORMING

Goede beeldvorming is van groot belang voor de diagnose van tandproblemen. 

 

Op de kliniek beschikken we over digitale radiografie van hoge kwaliteit om de tanden en de schedel in beeld te brengen. Soms is echter bijkomend onderzoek nodig door middel van een CT scan. Onze CT scan in de Bosdreef geeft super gedetailleerde 3D beelden waardoor ook kleine letsels kunnen opgespoord worden. Bovendien kan dit onderzoek gebeuren op het rechtstaande paard.

 

ENKELE VOORBEELDEN VAN GESPECIALISEERDE TANDHEELKUNDE

RESTAURATIEVE TANDHEELKUNDE / WORTELKANAALBEHANDELING  

Net zoals bij mensen kunnen tanden bij paarden behouden worden wanneer het probleem vroeg genoeg waargenomen wordt. Een regelmatig mondonderzoek is dan ook de boodschap! In sommige gevallen kan er een preventieve behandeling uitgevoerd worden om te voorkomen dat een tand breekt ten gevolge van tandbederf (cariës). Hierbij wordt het “slechte deel van de tand” verwijderd met behulp van boortjes (dezelfde als diegene die dat akelige geluid maken bij je eigen tandarts). Na het desinfecteren van de tand wordt er dan een vulling geplaatst om het slechte tandweefsel te vervangen. Niet alleen preventief, maar ook bij tandontstekingen kan een tand-sparende behandeling uitgevoerd worden. Een dergelijke wortelkanaalbehandeling (endodontie) is wel iets gecompliceerder dan bij de mens en in veel gevallen dient de behandeling in 2 of meerdere keren uitgevoerd te worden. Dit heeft wel als grote voordeel dat het paard zijn tand kan behouden en mogelijke complicaties na een tandextractie niet kunnen optreden. Dierenkliniek De Morette is een van de weinige plaatsen in België waar deze behandeling mogelijk is.

Foto: Een wortelkanaalbehandeling (endodontie) zorgt ervoor dat de tand gespaard kan worden.

TANDEXTRACTIE

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een tand getrokken moet worden. De meest voorkomende oorzaken zijn een ontsteking van de tandwortel, een fractuur van de tand en ver gevorderde tandvleesontstekingen ten gevolge van diastemata. Een tandextractie wordt in 90% van de gevallen uitgevoerd onder lokale verdoving en dit meestal via de mond met behulp van specifieke instrumenten en tangen. Het kan soms ook nodig zijn om een deel van de tand weg te boren alvorens het mogelijk is om deze te trekken (segmentatie/ partiële coronectomie). Ook dit gebeurt nog steeds allemaal via de mond. In sommige gevallen (meestal wanneer het gaat om een tand die al langer “rot” is) zal het toch niet lukken om de tand via de mond te trekken omdat het zichtbare deel van de tand in de mond afbreekt. Het is natuurlijk wel van belang dat de volledige tand verwijderd wordt. In dit geval zal de tand verwijderd worden via een minimaal invasieve techniek, nl. een schroefextractie. Hiervoor dient enkel een kleine incisie in de wang gemaakt te worden. In uitzonderlijke gevallen is het toch noodzakelijk om zoals vroeger het paard volledig in slaap te brengen en de tand via het kaakbot te verwijderen, maar door doorgedreven specialisatie is dit nog zelden nodig. De keuze van de juiste techniek is van groot belang om complicaties te vermijden.

SINUSITIS

Heeft je paard een stinkende uitvloei via 1 neusgat, dan is het zeker van belang om te onderzoeken of het probleem niet afkomstig is van de tanden. Omdat de wortels van de laatste kiezen van de bovenkaak zich in de sinussen bevinden kunnen ook deze sinussen ontsteken ten gevolge van tandproblemen. In sommige gevallen is een sinusoperatie dan noodzakelijk. Indien mogelijk wordt dit via de neus uitgevoerd en zijn er geen zichtbare littekens aan de buitenzijde van het hoofd. Wanneer er echt al een grote ophoping van etter aanwezig is, is het toch nog nodig om via een kleine incisie ter hoogte van het voorhoofd de sinus te spoelen. Ook deze operatie zal gebeuren onder lokale verdoving. 

 

KAAKFRACTUUR

Een fractuur van het bot rond de tanden komt regelmatig voor bij jonge paarden. Dergelijke fracturen hebben een hele goede prognose om te genezen en de behandeling wordt opnieuw bijna altijd uitgevoerd onder lokale verdoving. Jammer genoeg wordt er vaak enkel aandacht besteed aan het bot en minder aan de betrokken tanden. Deze kunnen echter ook in de problemen komen ten gevolge van de fractuur wat niet onlogisch is als je bedenkt dat de tanden worden afgescheurd van hun tandkas of de wortels van de tanden breken door de impact van het trauma. Daarom stopt de opvolging na een kaakfractuur niet meteen na het genezen van het bot op onze kliniek. Bovendien zijn veel behandelingstechnieken vaak beschadigend voor het omliggende tandvlees waardoor wij op zoek zijn gegaan naar alternatieve behandelingen die beter zijn voor de gezondheid van de mond!    

In de Morette wordt de specialistische tandheelkundige zorg uitgevoerd door Elke Pollaris. Zij is de eerste in België die een volledig opleidingstraject voor tandheelkunde heeft gevolgd en ook gediplomeerd is voor het Europese college van tandspecialisten (Dip EVDC-Eq). Zo is zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen haar vakgebied en biedt ze steeds de beste behandelingstechnieken aan. Heeft uw paard een tandprobleem of wilt u de mond van uw paard laten nakijken door een specialist ter zake, maak dan een afspraak via 02/454 10 00 of
0486/93 64 07 of via elke.pollaris@demorette.be.

 

SPOED : +32 (0)2 454 10 00
ToTop