https://demorette.be/

SpoedDierenkliniek De Morette

SpoedgevallenSchermafbeelding 2013-04-24 om 01.02.21

Een paard dat ‘s morgens nog gezond in de wei stond te grazen kan ‘s middags een acute levensbedreigende aandoening hebben. Op dat moment is het als paardeneigenaar zeer belangrijk om op een adequate manier te reageren en zo de kans op volledig herstel te verhogen. 
In eerste instantie is het belangrijk om uw eigen dierenarts te verwittigen zodat deze de ernst van de situatie kan inschatten. Als hij het nodig vindt, kan hij uw paard doorverwijzen naar de kliniek. Wij vragen om steeds telefonisch te verwittigen op het telefoonnummer 0032 2 454 10 00. Zo kan ons team zich op de gepaste wijze voorbereiden en de patiënt op een professionele manier opvangen.

Wat zijn de meest voorkomende spoedgevallen

Koliek

Koliek is buikpijn bij het paard. Er bestaan verschillende oorzaken van koliek zoals krampkoliek, gaskoliek, zandkoliek, obstipatie, darmafsnoering of een darmverplaatsing. Ook problemen in andere organen kunnen aanleiding geven tot koliek De pijnsymptomen kunnen gaan van licht ongemak tot ondraaglijke pijn met dood tot gevolg. Daarom is het zeer belangrijk om de symptomen van een paard met koliek snel te herkennen.

Symptomen van een paard met koliekDSC_0460
*   krabben met de voorbeen
*   naar de buik kijken
*   uitrekken en flemen (optrekken van de bovenlip)
*   onrustig zijn
*   afwisselend liggen en staan
*   rollen
*   zweten
*   verhoogde ademhalingsfrequentie
*   …

Uw dierenarts zal uw paard onderzoeken en de klinische parameters zoals hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, mucosae, temperatuur en darmgeluiden controleren om de algemene toestand in te schatten. Daarnaast zal hij een rectaal onderzoek doen om te proberen de oorzaak van de pijn te achterhalen. Gezien een paard niet kan braken, moet er bij erge koliek steeds een neusslokdarmsonde geplaatst worden tot in de maag om te kijken of er geen maagovervulling of terugvloei van vocht uit de darmen naar de maag (reflux) is. Na een volledig onderzoek kan uw dierenarts de gepaste behandeling instellen of indien nodig uw paard in spoed doorsturen naar Dierenkliniek De Morette.

Slokdarmobstructie

Als paarden te snel een grote hoeveelheid voeder opnemen of een te groot stuk hard voeder zoals een wortel of een biet inslikken, bestaat het risico dat dit blijft vastzitten in de slokdarm. We spreken van een slokdarmbostructie. Er is dan geen passage meer mogelijk waardoor er speeksel en voedsel uit de mond en de neus zal lopen. Bij een slokdarmobstructie is het zeer belangrijk om het paard uit te vasten en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Uw dierenarts zal door middel van een spasmolyticum en sondage de obstructie trachten op te lossen. Wanneer hij de obstructie niet weggewerkt krijgt zal hij het paard doorsturen naar de kliniek. Bij een slokdarmobstructie is het ook mogelijk dat er speeksel en voedsel in de luchtpijp en de longen terecht komt. De paarden moeten na een slokdarmobstructie dan ook van dichtbij gevolgd worden om een longinfectie tijdig te kunnen behandelen.

Wonden

Paarden kunnen zich op de weide of stal op allerhande manieren verwonden. Wanneer het mogelijk is deze wonden te hechten, dient dit te gebeuren in de eerste uren. Oudere wonden dienen te helen per secundam. Indien de wonde zeer sterk bloedt is het belangrijk om onmiddellijk tegendruk uit te oefenen en of een drukverband aan te leggen.

Nageltrednageltred tot in slijmbeurs van straalbeen

Wanneer een paard in een scherp voorwerp zoals een nagel heeft getrapt, dient dit steeds als een spoedgeval beschouwd te worden! Er is immers veel kans dat dit voorwerp binnendringt in de diepere structuren van de voet, waaronder de diepe buigpees, de slijmbeurs van het straalbeen of het hoefgewricht. Het is best om het voorwerp te laten zitten, het paard stil te houden en onmiddellijk de dierenarts te bellen. Deze zal dan een röntgenfoto maken om de positie van het voorwerp te bepalen. Zijn er diepere structuren geraakt, dan wordt het paard best naar de kliniek gestuurd voor verdere behandeling. Wordt enkel het voorwerp verwijderd, dan zal het paard in eerste instantie niet meer mank zijn. Indien het voorwerp echter de slijmbeurs of het hoefgewricht heeft gepenetreerd, kan na enkele dagen een levensbedreigende infectie optreden en is er een grote kans op blijvend manken.

VOOR SPOEDGEVALLEN ZIJN WIJ 24/24 BEREIKBAAR.

ER DIENT STEEDS TELEFONISCH TE WORDEN VERWITTIGD

OP HET TELEFOONNUMMER 0032 2 454 10 00

 

 

SPOED : +32 (0)2 454 10 00
ToTop